Ahol mindenkit szeretettel várunk!

 

gyerekek

Amit mindenkinek hallania kell…

A kisgyermek elindul, hogy fölfedezze a világot. Ismerkedik önmagával és a környezetével, napról napra új és új csodák tárulnak fel előtte. A titkok titka a Könyvek Könyvében van elrejtve. A Biblia rólunk és nekünk szól, ezért már gyermekkortól kezdve mindenkinek hallania kell. Ez valósulhat meg a hittanórák, gyermek-istentiszteletek és a konfirmáció keretében. Várjuk a gyermekeket!

 

ifi


Amiben mindenki megtalálhatja önmagát…

A fiatalkor a keresés, az eszmélődés ideje. Mindenki úgy alakítja a maga személyiségét, ahogy adottságai és lehetőségei függvényében jónak látja. Az élet igazi értékeit nem lehet felszínes dolgokban megtalálni, mélyebbre kell ásni. Erre kínálnak lehetőséget a serdülőknek, pályakezdőknek, fiatal házasoknak szervezett rendszeres programok.

 

istentisztelet

 

Amire mindenkinek szüksége van…

Nem könnyű helytállni a mindennapi élet kihívásai között. A kenyérkereset, a család fenntartása sok energiát vesz ki az emberből – ez valahol pótolni kell. Nem csak a munka hárít ránk egyre nehezebb terheket. Előbb-utóbb mindenki találkozik az életet megrontó félelmetes jelenséggel, a bűn problémájával. A lélek nyomasztó gondjaiban csak az tud segíteni, aki a halált is vállalta az emberért. Ő képes megszabadítani minket a bűntől és annak átkos következményeitől. Bibliaóra, istentisztelet, úrvacsora közösségében ebből merítünk naponként új erőt.

 

Amiről mindenkinek döntenie kell…

A hulló falevelek jelzik, hogy múlik az idő, közeleg a tél. Egy-egy szerettünk halála bennünket is elgondolkodtat: merre vezet az út, milyen cél felé haladunk, hova fogunk megérkezni? Lehet, hogy már érezzük testünkben, lelkünkben az elmúlás jeleit. Sokféle vallási és filozófiai megoldás kínálkozik, de a választ mindenkinek magának kell megtalálnia. 3500 évvel ezelőtt Mózes így imádkozott:

“Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő,
és nagyobb részük hiábavaló fáradság
olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”
(Zsolt 90, 10-12)

 

Aki mindezt fölkínálja mindenkinek…

gyulekezet2_keret

Gyülekezetünk a történelmi egyházak között a lutheri reformációt követő felekezet képviselője, nem tartozik a csodás gyógyulást, anyagi fölvirágzást és egyéb sikereket ígérő közösségek sorába. Mi csak azt tudjuk továbbadni, amit magunk is kaptunk: a Teremtő Isten gondoskodó szeretetét, a Jézus Krisztusban átélt bűnbocsánatot, a Szentlélek által ma is megvalósuló testvéri közösséget. Valljuk, hogy ezekben található meg az élet igazi értelme és boldogsága. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki ezt már hiszi és vallja, mindenkit, aki erre vágyik. Hívjuk és várjuk azokat is, akik még nem tudják, hogy merre vegyék az irányt.